UBO-Register: Zorg dat u in orde bent met de nieuwe verplichting!

Het UBO-Register

Voor iedereen die een vennootschap heeft, klinkt het UBO-register bekend in de oren.

Sinds de Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 is elke vennootschap, maatschap, vzw en stichting verplicht om de uiteindelijke begunstigde en bepaalde gegevens over deze personen of personen in het UBO-register te registreren.

Sinds 11 oktober 2020 bent u nu ook verplicht om via het voorziene online platform elk document toe te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is.

Deze documenten betreffen bijvoorbeeld een kopie van het aandelenregister, statuten van de vennootschap, een aandeelhoudersovereenkomst, een notariële akte, …, en zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten.

Wanneer dient u aan deze nieuwe verplichting te voldoen?

Informatieplichtigen die voor 11 oktober 2020 zijn geregistreerd krijgen hiervoor tijd tot 30 april 2021 om de vereiste documenten op te laden.

Informatieplichtigen die na 11 oktober 2020 de registratie in orde brengen dienen deze documenten onmiddellijk toe te voegen bij de registratie zelf.

Wenst u hierover meer informatie of wenst u hierbij hulp, dan kan u steeds terecht bij Eska-Law
(bron: https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register)

Contacteer ons