Stel uw vraag

Bij een vraag via ons online formulier verwerken wij voorgaande persoonsgegevens, zoals uw naam en emailadres.
Verder bepaalt u zelf welke persoonsgegevens u aan ons verstrekt.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken de door u aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend om u een reactie te kunnen geven op uw vraag.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het verzenden van ons antwoord op uw vraag worden uw gegevens binnen de 30 dagen verwijderd.

Akkoordverklaring dat de BV ESKA LAW uw persoonsgegevens verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en webformulier. Teneinde u duidelijk te informeren waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. U kan onze privacy policy hier lezen.