Problemen vermijden na einde samenwerking met een zelfstandige verpleegkundige door middel van een niet-concurrentiebeding

In de verpleegkundige sector worden vaak samenwerkingen gesloten tussen een praktijk en individuele zelfstandige verpleegkundigen.

Maar wat als de samenwerking tot een einde komt? Hoe kan u voorkomen dat de vertrekkende zelfstandige verpleegkundige niet met de patiënten van uw praktijk gaat lopen?

Uiteraard heeft de patiënt het recht om zelf een verpleegkundige te kiezen maar door het opnemen van een niet-concurrentiebeding in de samenwerkingsovereenkomst met de zelfstandige verpleegkundige kan u alvast (toekomstige) problemen en discussies vermijden.

Waarop moet u letten bij het opstellen van een niet-concurrentiebeding?

Opdat een niet-concurrentiebeding geldig is, moet voldaan worden aan de volgende vereisten:

    1. Beperking in activiteiten

U kan niet zomaar alle activiteiten uitsluiten in het niet-concurrentiebeding.

Het niet-concurrentiebeding moet namelijk beperkt zijn tot soortgelijke activiteiten die direct concurrerend zijn met uw onderneming. In de verpleegkundige sector zal dit aldus beperkt zijn tot verpleegkundige activiteiten.

    1. Beperkt in de tijd

Daarnaast dient het niet-concurrentiebeding beperkt te zijn in de tijd.

Een redelijke termijn betreft de tijd die u nodig heeft om een patiënt aan u te binden. Vaak wordt een termijn van 2 jaar tot 5 jaar als redelijk aanzien.

Let erop dat de termijn ook niet te kort is zodat de vertrekkende zelfstandige niet na 6 maanden al uw patiënten kan overnemen.

    1. Beperkt in ruimte

Vervolgens moet het niet-concurrentiebeding geografisch beperkt zijn.

Zo een beperking kan bestaan uit de regio waar uw praktijk actief is.

Bovendien dient u ook te voorzien in een compensatoire vergoeding ingeval van een overtreding van het niet-concurrentiebeding.  Deze vergoeding bestaat uit het verlies dat u lijdt door het verlies van een patiënt of patiënten.

Een redelijke vergoeding kan bestaan uit een sanctie per inbreuk (afgenomen patiënt) gelijk aan het gemiddelde van zes maanden omzet.

Voorzie hierbij tevens in de mogelijkheid om steeds een vergoeding voor de werkelijk geleden schade te kunnen vorderen.

Let bij de redactie van het niet-concurrentiebeding erop dat de invulling van deze bovenstaande voorwaarden niet buiten proportie is. Een onredelijk niet-concurrentiebeding kan namelijk door de rechter worden herleid of zelfs worden vernietigd.

Wenst u een niet-concurrentiebeding op te stellen en heeft u hieromtrent vragen of wenst u onze hulp? Aarzel dan niet ons te contacteren.