Nieuw: de heropstartlening, aanvragen kan tot uiterlijk 1 augustus 2021

Door de vele beperkende maatregelen die werden genomen voor ondernemers gedurende de coronacrisis, hebben vele ondernemingen tegenwoordig met liquiditeitsnood te kampen.

Nu de pandemie op zijn einde loopt, kunnen de meeste ondernemers opnieuw opstarten, doch omwille van deze liquiditeitsnood kan dit een probleem vormen. Veel ondernemingen dienen immers opnieuw grote hoeveelheden voorraden in te slaan en leveranciers zijn minder geneigd betalingsuitstel te geven aangezien de coronacrisis ook voor hen een financieel moeilijk periode was.

De Vlaamse regering wil de economie opnieuw leven in blazen en geeft ondernemers via de ‘heropstartlening’ een duwtje in de rug.

De heropstartlening is een lening met 1% rente die afhankelijk van het geleende bedrag 2 tot 3 jaar loopt.

De lening wordt toegekend aan:

   • Een natuurlijke persoon die zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent in het Vlaamse Gewest;
   • Een vennootschap of vzw in het Vlaamse Gewest.

Als voorwaarde wordt tevens gesteld dat de onderneming gezond moet zijn geweest voor de coronacrisis. De aanvrager dient op erewoord te verklaren dat:

   • De onderneming op 31.12.2019 geen onderneming in moeilijkheden was;
   • De onderneming geen achterstand heeft in betaling RSZ en btw (uitzondering i.g.v. afbetalingsplan, betalingsuitstel of ondernemingskrediet toegekend i.k.v. coronacrisis);
   • De onderneming niet betrokken is in een insolventieprocedure of deze procedure niet wordt voorbereid;
   • De onderneming niet beschikt over voldoende liquiditeiten en niet in staat is deze via bankfinanciering te verwerven.

Het bedrag van de aangevraagde lening dient te worden gestaafd aan de hand van facturen, die betrekking hebben over de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 augustus 2021.

De omvang van de heropstartlening is verder beperkt tot maximaal 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in referentiejaar 2019. Ondernemingen die zijn opgestart na 2019, kunnen maximaal 50.000,00 EUR ontlenen.

Een aanvrager kan maximaal twee leningen toegewezen krijgen, met een maximum van 750.000,00 EUR in totaal voor de beide leningen samen.

De looptijd bedraagt maximaal 1 jaar voor leningen tot 50.000,00 EUR, voor hogere bedragen geldt een looptijd van maximum 3 jaar.

De aanvraag van een heropstartlening is mogelijk tot uiterlijk 1 augustus 2021 om 12u.

Een aanvraag indien kan via: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/heropstartlening/hoe-vraag-je-een-heropstartlening-aan