Huwelijk en vennootschap onlosmakelijk verbonden met elkaar

Het huwelijksstelsel waaronder u getrouwd bent of uw huwelijkscontract spelen vaak een grotere rol dan u zou denken in uw vennootschap.

Partners die gehuwd zijn zonder huwelijkscontract, vallen automatisch onder het wettelijk stelsel. Het wettelijk stelsel is een stelsel van gemeenschap van aanwinsten. Dit houdt in dat er drie vermogens zijn: het eigen vermogen van elke echtgenoot en het gemeenschappelijk vermogen.

Alle goederen die een partner bezit voor het huwelijk en alle goederen verkregen door schenking of erfenis vallen onder diens eigen vermogen. Alle goederen daarentegen die tijdens het huwelijk worden verkregen, zowel beroepsinkomsten als inkomsten uit eigen goederen (bv. huuropbrengsten van een eigen onroerend goed) vallen onder het gemeenschappelijk vermogen.

Er speelt daarnaast een vermoeden dat alle goederen waarvan een echtgenoot niet kan aantonen dat deze eigen zijn, behoren tot het gemeenschappelijk vermogen. Het bewijs dat goederen ‘eigen’ zijn is vaak moeilijk te leveren.

Wanneer u beslissingen neemt binnen uw vennootschap is het belangrijk dat u zich hiervan bewust bent.

Stel, u bent getrouwd onder het wettelijk stelsel en bent tevens bestuurder van een vennootschap.

U erft van uw vader 100.000,00 EUR. Deze 100.000,00 EUR behoort tot uw eigen vermogen.

U beslist om dit geld te lenen aan uw vennootschap.

Er ontstaat een rekening courant van 100.000,00 EUR. De vennootschap betaalt een intrest van 5%. De intresten worden op dezelfde rekening courant van de bestuurder geboekt.

De rekening courant mag dan wel op naam van de bestuurder staan, dit wil niet zeggen dat de tegoeden dat ook zijn indien hij getrouwd is onder het wettelijk stelsel.

Opbrengsten uit eigen goederen vallen immers onder het gemeenschappelijk vermogen. De ontvangen intrest is dus gemeenschappelijk.

Doordat de intresten worden gestort op dezelfde rekening courant van de bestuurder, treedt er vermenging op. Het wettelijk vermoeden dat goederen gemeenschappelijk zijn, speelt dan ten volle. Na jarenlange boekingen en verrichtingen op de rekening courant is het immers niet vanzelfsprekend dat kan worden aangetoond welke goederen eigen zijn en welke niet. Eigen goederen worden hierdoor vaak ongewenst gemeenschappelijk.

Dit probleem kan bijvoorbeeld worden opgelost via een aparte rekening courant waarop de intresten worden gestort.

Het spreekt echter voor zich dat dergelijke situatie zich ook in veel andere gevallen voordoet.

Indien u voorbereid wil zijn en problemen hierover wil vermijden, kan het nuttig zijn u hierover op voorhand te informeren.

De advocaten van Eska Law staan u uiteraard graag te woord!