Schenken van vastgoed voor overlijden voordeliger dan nalaten via erfenis

Het is fiscaal veel voordeliger vastgoed te schenken voor uw overlijden dan het te laten overgaan naar de volgende generatie via uw nalatenschap. De erfbelasting kan immers al snel oplopen tot 27%. Via een schenking van het vastgoed voor uw overlijden, kan u de erfbelasting aanzienlijk verlagen.

De progressieve tarieven in rechte lijn en tussen partners in de erfbelasting zijn de volgende:

Schijf in euro

%

vanaf 0.01 tot en met 50.000

3

vanaf 50.000,01 tot en met 250.000

9

vanaf 250.000,01

27

 

De progressieve tarieven van de schenkbelasting in rechte lijn en tussen partners liggen beduidend lager voor schenkingen tussen de 50.000 euro en 450.000 euro:

Schijf in euro

%

Vanaf 0.01 tot en met 150.000

3

Vanaf 150.000,01 tot en met 250.000

9

Vanaf 250.000,01 tot en met 450.000

18

Vanaf 450.000,01

27

Vastgoed schenken kan alleen gebeuren via notariële akte. De akte wordt geregistreerd door de notaris en vervolgens is er schenkbelasting verschuldigd op de waarde in volle eigendom (ook al wordt bijvoorbeeld enkel de blote eigendom geschonken). Belangrijk hierbij is evenwel dat de schenkbelasting berekend wordt per schenker en per begiftigde.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken:

Anja en Bart hebben samen twee kinderen, Pieter en Petra. De gemeenschappelijke gezinswoning is 600.000 euro waard. Anja en Bart beslissen de gezinswoning te schenken aan hun kinderen. Dit gebeurt door middel van 4 schenkingen.

Bart schenkt zijn helft van de woning, 300.000 euro aan Pieter en Petra. Dit wil zeggen 150.000 euro aan Pieter en 150.000 euro aan Petra, elk tegen schenkbelasting van 3%.

Anja doet hetzelfde en schenkt eveneens haar deel van de woning aan beide kinderen, met name aan zowel Pieter als Petra 150.000 euro tegen een tarief van 3% schenkbelasting.

Als Anja en Bart niets doen en de gezinswoning gaat via hun nalatenschap naar de kinderen, dan zijn de kinderen hierop erfbelasting verschuldigd aan veel hogere tarieven.

Wil u wel schenken, maar tevens verder in de woning blijven wonen of het vastgoed zelf blijven beheren, dan kan u schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. Bij uw overlijden zal het vruchtgebruik uitdoven en bekomt de begiftigde de volle eigendom, zonder dat deze nog erfbelasting verschuldigd is.

Let wel op, indien de schenker binnen de 3 jaar overlijdt, zal er met de schenking van het onroerend goed rekening gehouden worden bij het bepalen van de erfbelasting. De geschonken goederen zullen zelf niet meer belast worden in de nalatenschap, maar de overige onroerende goederen zullen belast worden aan de hogere tarieven alsof er geen schenking zou hebben plaatsgevonden. Pas 3 jaar na de schenking zullen opnieuw de laagste tarieven in de erfbelasting van toepassing zijn op de overige onroerende goederen.

Heeft u vragen of wenst u hierover meer informatie, dan staan de advocaten van Eska Law u graag te woord!