Het aanrekenen van verstrekkingen als zorgverlener die niet in de nomenclatuur opgenomen zijn

Als zorgverlener bent u vermoedelijk al vaak geconfronteerd geweest met het probleem dat niet voor elke verstrekking een nomenclatuurnummer bestaat.

Kan u als zorgverlener in dit geval uw verstrekkingen aanrekenen die niet in de nomenclatuur voorzien zijn? Het antwoord hierop is dubbel.

Ja, u kan deze verstrekkingen aanrekenen indien u zichzelf hiervoor bekwaam acht maar deze verstrekkingen zullen niet terugbetaald kunnen betaald worden door de ziekteverzekering aan de patiënt.

Een verstrekking is namelijk pas terugbetaald wanneer zij is opgenomen in de nomenclatuur, werd uitgevoerd in overeenkomst met de bepalingen van de nomenclatuur en overeenstemmen met uw bevoegdheid als zorgverlener.

Is dit niet het geval, dan zal de patiënt uw honoraria zelf volledig ten laste moeten nemen.

Het is belangrijk om in dit geval enkele punten indachtig te houden.

Zo zal u de patiënt op voorhand moeten informeren over het feit dat de verstrekking niet zal terugbetaald worden door de ziekteverzekering en hij/zij zelf volledig dient in te staan voor uw honoraria.

Daarnaast hoeft u geen getuigschrift van geneeskundige hulp aan de patiënt te verstrekken. De patiënt heeft wel het recht om u een ontvangstbewijs te vragen.

Opgelet: Voert u tegelijkertijd een door de ziekteverzekering vergoedbare verstrekking en een niet-vergoedbare verstrekking uit, dan zal u wél een bewijsstuk moeten meegeven aan de patiënt.

Bovendien mag u zich niet laten verleiden om uw niet-vergoedbare verstrekking onder een ander nomenclatuurnummer te tariferen.

Bij een controle door het RIZIV is de sanctie hierop namelijk zeer groot.

Indien wordt vastgesteld dat u onrechtmatig tarifeert onder een nomenclatuurnummer, kan u een terugbetaling worden opgelegd gelijk aan het onverschuldigde bedrag, alsook een administratieve geldboete tot 200% van het terug te betalen bedrag.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, of u wordt geconfronteerd met een RIZIV-controle, aarzel dan niet ons te contacteren!

Bron: Infobox RIZIV, wegwijzer voor de verpleegkundige in de thuiszorg, oktober 2017.