Het belang van een voorschrift in een verpleegkundig dossier

Een verpleegdossier dient verschillende gegevens te bevatten. Ingeval van een onvolledig verpleegdossier heeft u namelijk geen recht op een vergoeding.

Één van deze gegevens betreft de inhoud van het voorschrift.

Voor alle verpleegkundige verstrekkingen vereist de nomenclatuur namelijk een voorschrift.

Slechts voor 4 verstrekkingen is er geen voorschrift vereist:

  • het toilet;
  • bezoek van de referentieverpleegkundige bij specifieke wondzorg;
  • het verpleegkundig consult;
  • het toezicht op een wonde met bioactief verband gedurende de periode waarvoor het verzorgen van een wonde is voorgeschreven.

Daarnaast dient het voorschrift ook te voldoen aan bepaalde specifieke vereisten.

Zo moet het voorschrift verplicht de volgende gegevens vermelden:

  • de identificatie van de patiënt: naam, voornaam, adres, hoedanigheid en inschrijvingsnummer;
  • de identiteit van de voorschrijver: naam adres en RIZIV-nummer;
  • manuele handtekening van de voorschrijver;
  • datum;
  • de aard, het aantal en de frequentie van de te verlenen verzorging.

Opgelet: De vermelding van enkel het nomenclatuurnummer wordt aanzien als onvoldoende. Het voorschrift moet namelijk alle nodige gegevens bevatten om de aangerekende verzorging te kunnen identificeren.

Afhankelijk van de verzorging, dient het voorschrift nog een aantal bijkomende vermeldingen te bevatten.

Wondzorg:

  • omschrijving van de wonde
  • maximale frequentie van de verzorging
  • posologie van de geneesmiddelen
  • periode van de wondverzorging

Geneesmiddelen en medicamenteuze oplossingen:

  • aard en dosis van het toe te dienen product

Medicatie aan chronische patiënten (425736, 425751):

  • vermelding van de periode van toediening en niet het aantal verstrekkingen

Enterale en parenterale voeding of perfusies:

  • debiet en de hoeveelheid per 24 uur

Het is heel belangrijk om telkens na te gaan of het voorschrift de vereiste gegevens bevat. Indien dit niet zo is, dan zal bij een controle door het RIZIV sprake zijn van een inbreuk categorie 2 “niet-conforme verstrekking”.

Op dergelijke inbreuk bestaat de sanctie uit de terugbetaling van het onverschuldigd bedrag en/of een administratieve geldboete van 5% tot 150% van het terug te betalen bedrag.

Een niet correct voorschrift kan aldus zware gevolgen hebben.

Belangrijk hierbij op te merken is dat u als verpleegkundige de prestaties zal moeten terugbetalen en niet de voorschrijvende arts.

Tot slot is zeer belangrijk dat u zelf nooit een wijziging aanbrengt op het voorschrift. Indien u opmerkt dat het voorschrift niet correct of onvolledig is, raadpleeg hiervoor dan steeds de arts met de vraag om dit aan te passen.

Bron: Infobox RIZIV Wegwijzer voor de verpleegkundige in de thuiszorg (oktober 2017)