Hoe weet je als zorgverlener dat er een controle van het RIZIV bezig is?

Een controle door het RIZIV komt meestal totaal onverwacht. Toch zijn er een aantal knipperlichten aan de hand waardoor u kan vermoeden dat het RIZIV een onderzoek heeft opgestart.

Waarom start het RIZIV een onderzoek?

Het RIZIV, meer bepaald de Dienst voor Geneeskundige Verstrekkingen (DGEC), kan een onderzoek starten omwille van verschillende redenen.

  1. Zo kan het voorkomen dat een klacht werd ingediend of een melding is verricht door bijvoorbeeld een patiënt of zelfs een andere zorgverlener.

   De DGEC zal deze klacht of melding behandelen en beslissen of een onderzoek naar de desbetreffende zorgverlener wordt opgestart.

   Bij een onderzoek door het RIZIV zal u meestal niet te weten komen wie de klacht of melding heeft ingediend. Een sociaal inspecteur heeft namelijk een geheimhoudingsplicht en mag u de identiteit van deze persoon niet meedelen, tenzij de indiener van de klacht of melding hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

  1. Daarnaast kan de DGEC ook beslissen om zelf een onderzoek op te starten wanneer zij onregelmatigheden hebben opgemerkt in de analyse van uw activiteiten. Heeft u bijvoorbeeld een bepaalde periode veel meer verstrekkingen verricht dan normaal? Dan kan het zijn dat dit een alarmbel heeft laten afgaan.
  2. Tot slot kunnen ook verschillende instanties de DGEC verzoeken om een onderzoek in te stellen zoals onder meer de profielencommissies. Dit zijn commissies die gegevens verzamelen van een zorgverlener een activiteitenprofiel van deze zorgverlener opmaken. Deze commissies kunnen de zorgverlener vragen om hun praktijk toe te lichten. Wordt hierop geen afdoende antwoord gegeven, dan kan de commissie de zaak overdragen aan de DGEC tot verder onderzoek.

Hoe detecteren dat het RIZIV een onderzoek voert?

Ingeval van een onderzoek zal het RIZIV u als zorgverlener in laatste instantie contacteren, vaak met een uitnodiging tot een verhoor.

In dat geval zal het RIZIV al een uitgebreid onderzoek gevoerd hebben om het dossier samen te stellen.

Zo zal het RIZIV al langsgaan bij uw patiënten.

Bent u verpleegkundige? Dan kan het RIZIV ook langsgaan bij de huisartsen van uw patiënten.

Dit zijn duidelijke knipperlichten aan de hand waarvan u als zorgverlener kan weten dat een onderzoek gaande is.

Wees aldus zeer aandachtig bij uw patiënten. Zij zijn namelijk vaak de eerste personen bij wie het RIZIV langsgaat ingeval van een controle.

Krijgt u te horen dat het RIZIV langsgaat bij uw patiënten of huisartsen? Aarzel dan niet om ons te contacteren