De Vriendenerfenis

Vanaf 1 juli 2021 wordt erven van vrienden een stuk goedkoper.

Tot nu toe waren de hoge fiscale tarieven in de zijlijn van toepassing op nalatenschappen die van vrienden verkregen werden. Dit betekende dat er tot wel 55% erfbelasting betaald diende te worden op deze nalatenschappen.

Vanaf 1 juli 2021 verandert dit en kan je via de ‘vriendenerfenis’ tot maximaal 15.000 euro nalaten aan vrienden aan het meest gunstige fiscale tarief van 3%, dat in principe enkel geldt voor verkrijgingen in rechte lijn of tussen partners.

Voorwaarden voor de vermindering:

    1. overlijden vanaf 1 juli 2021;
    2. enkel van toepassing voor vrienden en verre familieleden;
    3. enkel toegekend als de erflater in een testament één of meerdere natuurlijke personen heeft aangeduid die de toepassing mogen vragen van de vermindering.

Via de vriendenerfenis kan u als vriend een korting krijgen op de erfbelasting van maximaal 3.300 EUR. Indien u meer erft dan 15.000 EUR dient u immers op de volgende schijf wel het hoge fiscale tarief in de zijlijn te betalen, dat kan oplopen tot 55%.

Voorbeeld

U erft 25.000 EUR als vriend. 

Op de eerste schijf van 15.000 EUR betaalt u 3% erfbelasting, dus 450 EUR. 

Op de resterende schijf van 10.000 EUR zijn de gewone tarieven van toepassing en betaalt u 25% erfbelasting, zijnde 2.500 EUR. 

In totaal bedraagt de erfbelasting 2.950 EUR. Zonder de vriendenerfenis zou de erfbelasting 6.250 EUR bedragen. De besparing bedraagt aldus 3.300 EUR. 

Wordt er slechts één persoon als vriend aangewezen in het testament, dan wordt de vermindering volledig aan deze persoon toegekend.

Indien er echter meerdere personen als vriend worden aangewezen en die personen erven samen meer dan 15.000 EUR, dan zal de vermindering slechts toegepast worden op het bedrag van 15.000 EUR. De korting van 3.300 EUR geldt aldus voor hen samen, in verhouding tot het door hen verkregen bedrag.

Bron:

https://www.vlaanderen.be/vriendenerfenis