Statuut bestuurder – werknemer onder het nieuwe WVV

Het nieuwe WVV bepaalt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidscontract met de vennootschap mag verbonden zijn. Een bestuurder dient dus zelfstandige te zijn.

Artikel 5:70 WVV bepaalt immers in het kader van de BV het volgende:

§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. […]

Een gelijkaardige bepaling werd opgenomen met betrekking tot de NV (art. 7:85 WVV) en de CV (art. 6:58 WVV).

Voor de NV geldt dit tevens voor de leden van de directieraad en de raad van toezicht.

Het WVV lijkt aldus duidelijk een einde te willen maken aan het statuut van de bestuurder-werknemer.

Nochtans bevat het WVV niet voor niets uitdrukkelijk de bewoording “in deze hoedanigheid”.

“Bestuurders kunnen ‘in deze hoedanigheid’ niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.”

Dit betekent dat bestuurders, naast hun functie als bestuurder, nog andere taken/opdrachten voor de vennootschap kunnen verrichten, en voor deze taken wel via een arbeidsovereenkomst kunnen worden tewerkgesteld.

Opdat hierover geen discussie rijst, is het zeer belangrijk dat de taken van de onderscheiden functies, bestuurder (zelfstandige) resp. werknemer, duidelijk afgebakend zijn.

Dit is echter niet steeds evident.

Niet in het minst omdat wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst, ook de bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet dienen te worden nageleefd. Uit de omstandigheden moet duidelijk blijken dat er een band van ondergeschiktheid bestaat tussen de vennootschap en de werknemer.

Om te vermijden dat u hiervoor zou worden vervolgd, is het aldus van groot belang om concrete en ondubbelzinnige overeenkomsten te sluiten met de vennootschap, waaruit het onderscheid tussen beide functies naar voren komt.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp of nadere toelichting wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Bron:

    • Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, BS. 23 maart 2019.