Binnenkort een versoepeling van de gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.)?

In het nieuwsbericht van 1 december 2020 deelden wij u mee dat de gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.) een oplossing voor uw onderneming kan bieden voor uw financiële problemen in corona tijden.

Omwille van de COVID-19 crisis kampen veel ondernemingen namelijk met financiële moeilijkheden. Om hieraan tegemoet te komen werd reeds een moratorium op faillissementen ingevoerd.

Het laatste moratorium liep van 1 januari 2021 tem 31 januari 2021 maar werd door de federale regering niet verlengd.

Als alternatieve maatregel stelt de regering via het reeds ingediende wetsvoorstel van 10 juni 2020 een versoepeling voor van de gerechtelijke reorganisatieprocedure (W.C.O.).

 Versoepeling procedure gerechtelijke reorganisatie

De eerste voorgestelde versoepeling bestaat uit een tolerantere houding van de rechter omtrent de lijst van gegevens die de onderneming moet overmaken aan de  rechtbank.

Conform artikel XX.41, §2 dient de onderneming op straffe van ontvankelijkheid een aantal documenten te voegen bij het verzoekschrift.

Ingeval één van deze documenten ontbreekt, kan de rechter toleranter zijn en een regularisatie toestaan waarbij de onderneming alsnog de kans krijgt om het ontbrekende document toe te voegen aan het dossier binnen een korte termijn.

Op deze manier wordt vermeden dat het verzoekschrift onontvankelijk wordt verklaard en men genoodzaakt is om een nieuwe procedure tot gerechtelijke reorganisatie op te starten.

Daarnaast wordt eveneens een versoepeling voorgesteld van de voorwaarden voor de gerechtelijke bescherming zodat de onderneming in moeilijkheden meer kans tot overleven krijgt. Hoe deze voorwaarden inhoudelijk zullen worden aangepast, is nog niet bekend.

Bovendien zou er een nieuwe procedure worden ingevoerd tot het sluiten van een voorbereidend akkoord buiten de rechtbank. Hierbij zal de rechtbank de mogelijkheid krijgen om een bemiddelaar aan te stellen die met de schuldeisers kan onderhandelen met het oog op het verkrijgen van een akkoord vóór de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Tot slot zou de gehele procedure onder toezicht verlopen van een gerechtsmandataris om te garanderen dat de schuldeisers en medewerkers volledig worden geïnformeerd en de procedure correct verloopt.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van de versoepeling wordt verwacht in maart 2021. Momenteel moet de hervorming nog worden goedgekeurd door het parlement waarna de tekst onmiddellijk na publicatie in werking zal treden.

Bronnen:

https://www.jubel.be/geen-bescherming-meer-tegen-uitvoerende-maatregelen-moratorium-op-faillissementen-niet-langer-verlengd/

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/regering-maakt-komaf-met%20-faillissementenstop/10280668.html

Wetsvoorstel ingediend op 10 juni 2020:  https://www.dekamer.be/flwb/pdf/55/1337/55K1337001.pdf