Veel voorkomende inbreuken op de RIZIV-reglementering door verpleegkundigen. Waar moet u op letten?

De corona-crisis is grotendeels gaan liggen en het normale leven heeft zich intussen weer hervat. Ook het RIZIV-zelf blijkt weer volop operationeel te zijn en voert weer controles uit op het correct aanrekenen van uw prestaties als verpleegkundige.

Uiteraard wil niemand geconfronteerd worden met een controle door het RIZIV. U kan zich alvast als verpleegkundige op een eventuele controle voorbereiden door op enkele belangrijke punten te letten.

Hierna sommen wij de inbreuken op die het vaakst door het RIZIV worden vastgesteld bij een controle waarbij een woordje uitleg wordt waarop u dient te letten om een inbreuk te voorkomen.

    1. Het overschatten van de KATZ-schaal

Één van de grootste groep inbreuken die wordt vastgesteld betreft het overschatten van de KATZ-schaal.

Bij het invullen van de KATZ-schaal is het aan te raden informatie in te winnen bij de huisarts hoe hij de patiënt zelf inschat. Vaak wordt bij een controle ook de huisarts van de patiënt door het RIZIV verhoord en blijkt dat deze de patiënt anders scoort dan de KATZ-schaal die u heeft ingevuld.

Werkt u in een groepsverband met meerdere verpleegkundige die de patiënt verzorgen, scoor de patiënt dan steeds samen in teamverband.

    1. Het aanrekenen van prestaties die niet in de nomenclatuur zijn voorzien

Als verpleegkundige voert u vaak verzorgingen uit die niet in de nomenclatuur zijn voorzien zoals bijvoorbeeld het toedienen van oogdruppels bij de patiënt of het nemen van de bloeddruk.

Indien er geen specifiek nomenclatuur nummer is voorzien voor de uitgevoerde prestatie, dan mag u deze prestatie niet aanrekenen aan het RIZIV.  In principe zou u deze prestatie aldus moeten factureren aan de patiënt.

Let er aldus altijd op dat u deze prestaties niet aanrekent onder een ander nomenclatuurnummer, de sanctie hierbij is namelijk heel zwaar. Zo zal u veroordeeld worden tot een terugbetaling van de onterecht ontvangen vergoedingen door het RIZIV, verhoogd met een boete tot 150% van het terug te betalen bedrag.

    1. Het aanrekenen van niet-uitgevoerde prestaties

Een andere grote groep van inbreuken die door het RIZIV worden vastgesteld betreft het aanrekenen van niet-uitgevoerde prestaties.

Wanneer het RIZIV een controle heeft gestart, wordt u als verpleegkundige niet onmiddellijk hiervan op de hoogte gesteld. Het RIZIV zal namelijk eerst langs gaan bij uw patiënten en/of de huisartsen om een verklaring van hen te bekomen.

Pas wanneer het RIZIV haar dossier heeft samengesteld, zal u uitgenodigd worden tot een verhoor waarbij u geconfronteerd zal worden met de verklaringen die de patiënten en/of de huisartsen hebben afgelegd.

Vaak stellen wij vast dat patiënten soms verklaringen afleggen dat u als verpleegkundige een bepaalde prestatie niet heeft uitgevoerd hoewel u deze prestatie in werkelijkheid wel heeft verricht.

Bijvoorbeeld verklaart de patiënt dat u hem of haar drie jaar geleden slechts 2x in de week een toilet gaf terwijl dit in werkelijkheid 7x per week was.

Wanneer een controle wordt uitgevoerd door het RIZIV dan zal dit gaan over een periode tot drie jaar terug. Vaak weten patiënten dan niet meer precies wat er drie jaar is geleden gebeurd en hoe vaak u langs kwam.

Wordt u daarna zelf verhoord door het RIZIV, dan zal u met deze verklaring geconfronteerd worden en zal het RIZIV ervan uitgaan dat u een toilet heeft aangerekend dat u niet heeft uitgevoerd.

U kan dergelijke foutieve verklaringen van de patiënt trachten te voorkomen door bij de patiënt telkenmale in het verzorgingschriftje te noteren welke verzorging u heeft uitgevoerd. U kan ook aan de familieleden die op de hoogte waren van uw verzorging, vragen om een correcte verklaring voor het RIZIV op te maken.

Wordt u geconfronteerd met een controle door het RIZIV? Aarzel dan niet ons te contacteren.