WCO en insolventierecht

Bedrijven of ondernemers in moeilijkheden worden onmiddellijk kwalitatief vol bijgestaan in de diverse stappen die zij dienen te ondernemen teneinde hun onderneming terug op de rails te krijgen en te blijven.

Afhankelijk van elke situatie wordt een duidelijk advies gegeven van de best te volgen strategie en dit met respect voor alle belanghebbende partijen.