Opleidingen

ESKA LAW in samenwerking met DVL EDUCATION biedt diverse opleidingen aan.

Webinar bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van een vennootschap kunnen aansprakelijk gesteld worden op 3 domeinen: burgerlijk, strafrechtelijk en financieel. Deze opleiding gaat over de aard van de aansprakelijkheid van de bestuurder. De waarborgen en uitsluitingen van de polis komen ook aan bod:

DEEL 1 WETGEVING à 07.03.2023 aanvang 13.30 einde 16.30

   • Overgang van oude naar nieuwe wetgeving.
   • Verschillende vormen van aansprakelijkheid: burgerlijke, strafrechtelijke en financiële
   • Extra-contractuele en contractuele aansprakelijkheid van de bestuurder.
   • Bespreking van de uitsluiting in de polis BA uitbating; aansprakelijkheid van de bestuurder op 3 niveaus: burgerlijk, strafrechtelijk en financieel niveau.
   • Kritische bedenking bij de beperking van de aansprakelijkheid zoals vermeld in het WVV.
   • Waarborgen en uitsluitingen in de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid.
   • Aard van de verzekerde schade in de polis.
   • Bestuurders in verschillende vennootschappen, bestuurders in VZW, feitelijke en effectieve bestuurders.

DEEL 2 MARKTVERGELIJKING à 04.04.2023 aanvang 13.30 einde 16.30

   • Marktvergelijking van de polisvoorwaarden van: AG Insurance, AIG, Allianz, Axa, Belfius, Beluga, Ethias, Hiscox, KBC, KVK Interass, MS Amlin, P & V, Zurich.
   • Syllabus is een naslagwerk van meer dan 400 blz met rangschikking van de voorwaarden per onderwerp.

DEEL 3 CASES, RECHTSPRAAK à 25.04.2022 aanvang 13.30 einde 16.30

   • Bespreking van meerdere cases.
   • Detail bespreking van een procedure en rechtspraak. Hoe gaat de advocaat aan het werk?
   • Case over administratieve boete.
   • Cases rond Burgerlijke, strafrechtelijke en financiële verantwoordelijkheid van de bestuurder.
   • Effect van oude en nieuwe wetgeving.
   • Voorbeeld van zware administratieve boete.
   • Detail van een vordering op een bestuurder.
   • Voorbeelden van gewone bestuurdersfouten.
   • Schending van de statuten of van de wet.
   • Voorbeelden van externe vorderingen en interne vorderingen.
   • Niet naleven van de alarmprocedure.
   • Aansprakelijkheid voor RSZ schulden, net betaalde BTW, belastingen …
   • Beperking van de reorganisatie als hulpmiddel om de aansprakelijkheid te beperken.
   • Voorbeelden van kennelijk grove fout in toepassing van financiële aansprakelijkheid.
   • Oprichtersaansprakelijkheid en de cijferberoepen (accountant, boekhouder…).

44 pl. beschikbaar (kan nabesteld worden)

Kostprijs €145,00 excl. BTW (deze opleiding komt in aanmerking voor KMO-portefeuille)

Inschrijven kan via volgende link:

https://www.dvl.education/product/bestuurdersaansprakelijkheid-do/