Nieuws

Gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.): een oplossing voor uw financiële problemen in corona-tijden?

Naast uw gezondheid kan het COVID-19 virus ook uw financiële solvabiliteit aantasten. De opeenvolgende lockdowns en maatregelen leiden voor vele ondernemingen tot financiële problemen waardoor zij niet meer in de mogelijkheid zijn om hun schulden (tijdig) te betalen. De WCO (afkorting van de wet continuïteit ondernemingen, op vandaag gerechtelijke reorganisatie ...
Lees meer

Voorkom problemen met de zorgvolmacht

Stel u wordt ernstig ziek, u raakt in coma en u kan zelf geen enkele beslissing meer nemen. Vaak gaat deze aangrijpende situatie gepaard met familiale spanningen omdat het niet duidelijk is wie nu waar over mag beslissen. Met de zorgvolmacht kan u deze conflicten voorkomen en alles op voorhand ...
Lees meer

De aanwervingspremie belastbaar als divers inkomen

De aanwervingspremie. Een werkgever-vennootschap maakt voor de aanwerving van nieuw personeel vaak gebruik van rekruteringskanalen waarbij een gepast profiel wordt gezocht. Maar vaak leidt dit niet tot de geschikte kandidaat-werknemer. Uw eigen werknemers kunnen hierbij een belangrijke factor uitmaken. Zij kennen namelijk het bedrijf en kunnen soms sneller via vrienden ...
Lees meer

UBO-Register: Zorg dat u in orde bent met de nieuwe verplichting!

Het UBO-Register Voor iedereen die een vennootschap heeft, klinkt het UBO-register bekend in de oren. Sinds de Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 is elke vennootschap, maatschap, vzw en stichting verplicht om de uiteindelijke begunstigde en bepaalde gegevens over deze personen of personen in het UBO-register te registreren. Sinds 11 ...
Lees meer

Vlabel stelt een einde aan de jarenlange discussie over het tijdstip van de schenking bij de gesplitste aankoop

We hebben er lang op moeten wachten maar eindelijk bestaat er meer duidelijkheid over het tijdstip van de schenking bij de gesplitste aankoop. De techniek van de gesplitste aankoop De gesplitste aankoop is een techniek die gebruikt wordt met het oog op een vermogensplanning. Ouders kopen namelijk samen met de ...
Lees meer

Vlabel verduidelijkt standpunt over de schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst

De globale erfovereenkomst, de ideale techniek voor uw gemoedsrust. Met de nieuwe erfwet van 31 juli 2017 (inwerkingtreding 1 september 2018) is het voor ouders mogelijk geworden om met al hun kinderen (en eventueel kleinkinderen en stiefkinderen) een overeenkomst te sluiten waarin bepaalde afspraken worden gemaakt over de verdeling van ...
Lees meer