Modellen

Aan – en verkoopbelofte onroerend goed
Aandeelhoudersovereenkomst
Aannemingsovereenkomst
Aanwasovereenkomst
Achtergestelde leningsovereenkomst
Algemene voorwaarden
Allerhande notulen en verslagen vennootschapsrecht (WVV)
Arbeidsovereenkomst
Auteursrechtenovereenkomst
Bestuurdersovereenkomst
Brief 10 jaar AH aannemer architect
Brief afzien aankoop onroerend goed
Brief afzien afzien krediet
Brief gebreken na voorlopige oplevering
Brief huurhernieuwing
Brief huurindexatie
Brief huuropzeg door huurder of verhuurder
Brief nietigheid overeenkomst Wet Breyne
Brief protest niet overeengekomen prijs bouw
Brief verborgen gebreken in bouw
Brief verzoek werken uit te voeren in bouw
Brief zichtbare gebreken in bouw
Brieven bankgift
Bruikleenovereenkomst
Call-optieovereenkomst
Consignatieovereenkomst
Dadingsovereenkomst
Dienstverleningsovereenkomst – Managementsovereenkomst
Eenzijdige verkoopbelofte onroerend goed
Erfrechtovereenkomst
Escrow-overeenkomst
Garantieovereenkomst – Akte borgstelling
Geheimhoudingsovereenkomst
Handelsagentuurovereenkomst
Huurovereenkomst – handelshuur
Huurovereenkomst – handelshuur – korte duur
Huurovereenkomst – maatschappelijke zetel
Huurovereenkomst – maatschappelijke zetel roerend en onroerend
Huurovereenkomst – magazijn
Huurovereenkomst – Pop up
Huurovereenkomst – roerende goederen
Huurovereenkomst – wagen
Huurovereenkomst met BTW
Koopovereenkomst aandelen
Leningsovereenkomst
Letter of intent/Intentieverklaring aankoop aandelen
Notulen maatschap jaarverslag
Notulen VZW
Onderaannemingsovereenkomst
Oproepingsbrieven en verzakingsdocumenten vennootschappen
Overeenkomst erfpacht
Overeenkomst inkoop eigen aandelen
Overeenkomst onroerende leasing (privaat)
Overeenkomst recht van opstal
Overeenkomst terbeschikkingstelling bedrijvencentrum – beroepsactiviteit
Overeenkomst tot kwijtschelding schuld
Overeenkomst tot overdracht schuldvordering
Overeenkomst vruchtgebruik
Overname handelsfonds
Pacte adjoint bankgift
Pensioensovereenkomst
Privacy policy
Putoptieovereenkomst
Statuten Comm.V
Statuten maatschap
Statuten VOF
Statuten VZW
Testament
Verkoopovereenkomst eenmanszaak
Verkoopovereenkomst wagen
Win-win leningsovereenkomst
Zaakvoerdersovereenkomst
Zorgvolmacht