Kwaliteitstoetsing ITAA

De accountants en de belastingconsulenten zullen hier ongetwijfeld al over gehoord hebben. Het is namelijk zo dat zij als beroepsbeoefenaars een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen hebben en om die reden onderhevig zijn aan bepaalde wettelijke en reglementaire voorschriften.

Om voornoemde reden worden vele accountants op heden door het ITAA onderworpen aan een kwaliteitstoetsing. Dat dit enige stress met zich meebrengt spreekt voor zich omdat deze toetsingen heel grondig gebeuren en de uitkomst van deze toetsing de toekomst van de getoetste organisatie zal bepalen.

Van zodra u melding krijgt dat er een kwaliteitstoetsing zal gebeuren, kunnen wij uw organisatie volledig ontzorgen door uw organisatie grondig na te kijken, alles op punt te stellen en een mooi kwaliteitshandboek aan te reiken. U kan ook ten volle op ons rekenen voor bijstand tijdens de toetsing zelf.

Wat dient u als accountant en de belastingconsulent te weten vooraleer de toetsing start:

      • Zowel de organisatie als elk extern lid wordt getoetst op de uitvoering van de werkzaamheden en de naleving van de normen en wetgeving. Dit betreft onder meer AWW, GDPR, werking kantoor, taakopvolging, termijnbeheer, opleidingen, AMLCO,…
      • De toetser gaat eveneens de interne organisatie en de procedures na binnen uw kantoor.
      • Tijdens de toetsing maakt men evenwel steeds gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten dewelke samen met u grondig worden voorbereid.

Ons kantoor is gespecialiseerd in de bijstand voor de accountants en de belastingconsulenten bij een dergelijke kwaliteitstoetsing en kan u hierin steeds bijstaan. Wel raden wij aan om ten allen tijde, los van een aangekondigde toetsing, te voldoen aan de nodige wetgeving en reglementering.

Wenst u te weten of uw kantoor voldoet aan alle veelvuldige verplichtingen, dan kan u ons steeds contacteren voor een vrijblijvende afspraak alwaar wij samen nagaan of uw organisatie voldoet en wat er al dan niet nog dient te gebeuren.

Vragen, bel ons gerust op.