Investeringsaftrek vastgoed tijdelijk verhoogd tot 25%

Bent u een onderneming en heeft u plannen om te investeren in vastgoed? Goed nieuws, u geniet de komende twee jaar van een zeer gunstig fiscaal regime!

Het fiscaal voordeel van de investeringsaftrek houdt in dat u een bepaald percentage van de investeringen die u heeft gemaakt gedurende het belastbaar tijdperk, kan aftrekken van de belastbare winst. Het percentage wordt eenmalig toegepast op de aanschaffings-of beleggingswaarde van de goederen.

De algemene eenmalige investeringsaftrek bedroeg vroeger 8%, doch werd in het kader van de coronasteunmaatregelen van de Federale Overheid verhoogd tot 25%. Eind 2020 werd beslist om de verhoogde investeringsaftrek te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022.

Het voordeel is van toepassing voor eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de definitie van kleine vennootschap of grote vennootschap. Vzw’s zijn uitgesloten van het toepassingsgebied.

Opdat het fiscaal voordeel kan genoten worden moet de investering wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo dient er geïnvesteerd te worden in materiële vaste activa die in nieuwe staat werden opgericht of verkregen. De investering moet verder uitsluitend gebruikt worden voor de beroepsactiviteit én dient over minimaal drie jaar te worden afgeschreven. Leasing komt hiervoor eveneens in aanmerking.

Wenst u een pand aan te kopen met een patrimoniumvennootschap, dan kan deze investering eveneens in aanmerking komen voor het gunstige fiscaal regime. De statuten dienen in dat geval te vermelden dat de economische activiteit van de patrimoniumvennootschap eruit bestaat vastgoed aan te kopen, verkopen en te beheren.

Maakt uw onderneming geen of niet voldoende winst tijdens het belastbaar tijdperk in kwestie, dan kan (het deel van) de niet-verleende vrijstelling, worden overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk.

Bron: