Huurrecht

Het huurecht is een rechtsdomein met meerdere tentakels. Zo is er verschillende regelgeving naargelang het gaat over een gewone huur, huur van hoofdverblijfplaats, handelshuur of pacht.

Wij staan steeds klaar om u juridisch advies te verlenen in dit rechtsdomein, gaande van het opstellen of nazicht van huurovereenkomsten tot effectieve bijstand bij geschillen (bvb. huurachterstallen, ontbinding van overeenkomsten, huurherstellingen, ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring,..).

Gezien onze  bemiddelende ingesteldheid, zullen wij altijd trachten geschillen eerst via de minnelijke weg op te lossen. Een gerechtelijke procedure is voor ons steeds het laatste redmiddel. In de meeste gevallen is dit bovendien niet opportuun.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u bijstand wenst in deze materie. Wij zullen met u een consultatie inplannen om uw noden en belangen in kaart te brengen, evenals de mogelijkheden bespreken om een einde te maken aan uw geschil.