Het belang van overeenkomsten in de verpleegkundige zorgsector

Drie belangrijke overeenkomsten die u beter sluit met uw zelfstandige medewerker en waarom zijn deze zo belangrijk?

Lastgevingsovereenkomst

Het belang van de lastgevingsovereenkomst bestaat in de toestemming van de individuele zelfstandige verpleegkundige (verstrekker) aan de praktijk voor de tarificatie van de verstrekkingen.

Daarnaast is de lastgevingsovereenkomst ook belangrijk om uw aansprakelijkheid te beperken bij een veroordeling door het RIZIV. Zonder deze overeenkomst zal de aansprakelijkheid voor de uitgevoerde prestaties door de individueel zelfstandige verpleegkundigen namelijk volledig ten uwe laste vallen en zal u deze niet kunnen terugvorderen van deze personen die eigenlijk in fout zijn.

Samenwerkingsovereenkomst

Werkt u met zelfstandigen in uw groepspraktijk? Dan is het belangrijk op voorhand goede afspraken te maken en deze vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst.

Op deze manier vermijdt u later discussies en problemen nu alle rechten en verplichtingen contractueel zijn afgekaderd.

Een samenwerkingsovereenkomst kan u op maat van uw praktijk opmaken.

Voorzie in de samenwerkingsovereenkomst een sluitend niet-concurrentiebeding en voorkom het gevaar dat de individuele zelfstandige verpleegkundige na de beëindiging van de samenwerking uw patiënten gaat ronselen. Voor meer info hieromtrent verwijzen wij naar onze blogpost van 31 mei 2021.

Bij ontslag kan u eveneens een opzeggingstermijn en/of vergoeding voorzien zodat de continuïteit van de verzorging gedurende een bepaalde overbruggingsperiode wordt gegarandeerd in afwachting van de invulling van de functie door een nieuwe zelfstandige verpleegkundige.

Vervolgens kan u alvast in de samenwerkingsovereenkomst een bemiddelingsclausule opnemen, waarbij u kiest om bij voorkeur een eventueel geschil via bemiddeling te regelen en pas in laatste orde voor de rechtbank. Voor meer info omtrent bemiddeling verwijzen wij naar onze site www.eskamediation.be.

Verwerkersovereenkomst

Met de nieuwe privacyregelgeving is het belangrijk dat u met uw medewerkers een verwerkersovereenkomst sluit. Zonder deze overeenkomst bent u namelijk niet toegelaten om de persoonsgegevens van uw medewerker te verwerken en zal u zelfs de vergoeding niet kunnen uitkeren.

Heeft u een website? Zorg dat u dan ook in orde bent met de privacywetgeving en voorzie een privacypolicy en cookiepolicy.

Wenst u hierover meer informatie of heeft u een vraag voor ons? Aarzel dan niet ons te contacteren.