GDPR

De AVG (ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR) versterkt de grondrechten van de burgers in het digitale tijdperk en bevordert het handelsverkeer door de regels voor bedrijven in de digitale eengemaakte markt te verduidelijken.

Met de invoering van de GDPR in 2016 werd een stuk verder gegaan dan eerdere maatregelen om databescherming te vrijwaren. Dit heeft uiteraard ook grote gevolgen voor ondernemingen. Als onderneming verzamelt u immers talrijke persoonsgegevens van uw klanten (adressen, namen, ..) waardoor er aan talrijke verplichtingen moet voldaan worden.

In de praktijk merken we dat veel ondernemingen nog niet “GDPR-proof” zijn, nochtans kunnen inbreuken tegen de GDPR bestraft worden met boetes die kunnen oplopen tot 4% van de jaarlijkse omzet of tot 20 miljoen euro, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is.

Een verwittigd man is er twee waard. Bij ons kunt u dan ook terecht met al uw vragen omtrent GDPR. Middels onze doorgedreven expertise in dit domein  kunnen wij u eveneens helpen om uw onderneming van A tot Z “GDPR-proof” te maken en een monsterboete te vermijden.

Zo kunnen wij u bijstaan met o.a.:

   • Het in kaart brengen van uw datagebruik
   • Het opmaken van een privacypolicy
   • Het opmaken van een dataregister
   • Het opmaken van een verwerkersovereenkomst
   • Het opmaken van een verwerkingsregister
   • Het opmaken van alle andere nodige brieven en registers
   • Het aanpassen van de algemene voorwaarden
   • Uw website “GDPR-proof” maken
   • Uw arbeids- en andere overeenkomsten GDPR conform maken