De verplichte inschakeling van een architect in het Vlaams Gewest: nieuwe vrijstellingen

In Vlaanderen worden bouwovertredingen streng aangepakt. Voor nieuwbouwwerken dient u verplicht beroep te doen op een architect, doch bij de renovatie van een oude woning is dit niet steeds het geval.

Als algemene regel geldt evenwel dat indien er voor bepaalde werken een vergunning noodzakelijk is, de medewerking van een architect eveneens verplicht is. De medewerking van de architect is dan verplicht voor zowel het maken van de plannen, het uitwerken van het concept en de uitvoering. Een inbreuk op deze regel wordt strafrechtelijk beteugeld.

Op elke regel bestaan echter uitzonderingen, zo ook in dit geval. De omstandigheden waarin het beroep op een architect niet verplicht is, staan opgesomd in het Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Het betreft onder andere: het plaatsen van een tuinhuis, garage of serre; het aanleggen van verhardingen of parkeerplaatsen; het plaatsen van een niet-overdekt terras aan een horecazaak; het slopen van vrijstaande gebouwen, …

De Vlaamse regering heeft bij haar Wijzigingsbesluit van 28 mei 2021 een nieuwe vrijstelling toegevoegd:

3° /1 het plaatsen van een niet-gestapelde, verplaatsbare voorgemonteerde of modulaire constructie, met een maximale oppervlakte van 50 vierkante meter en een maximale hoogte van 3,5 meter. Als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan mogen de bouwwerken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen;

Onder hogerstaande bepaling valt bijvoorbeeld een stacaravan, woonwagen, kantoorunit of de op dit ogenblik zeer populaire wooncontainers. Voor het plaatsen van deze zaken dient u aldus geen beroep te doen op een architect.

De wetswijziging zal in werking treden op 17 juli 2021.

Let wel op, het feit dat een architect inschakelen in bepaalde gevallen niet verplicht is, houdt uiteraard niet in dat er in dat geval ook geen vergunning meer dient aangevraagd te worden.

Om boetes te vermijden kijkt u dus beter goed na welke verplichtingen en vergunningen er vereist zijn vooraleer u begint te bouwen en/of verbouwen.

Bron:

    • Besluit van 28 mei 2021 van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1/1 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect, BS07.2021.