BTW bij een bezoek aan de tandarts en kinesist

Op vandaag zijn alle behandelingen uitgevoerd door een tandarts en kinesist vrijgesteld indien deze vallen onder de uitoefening van hun beroep.

Gaat u bijvoorbeeld op jaarlijkse controle bij de tandarts, dan dient u hiervoor geen BTW te betalen.

Als algemene regel geldt namelijk een BTW-vrijstelling op de prestaties als tandarts en kinesist, tenzij sprake is van een louter esthetische ingreep of behandeling.

Met een arrest van 5 december 2019 (nr. 149/2019) werd echter de BTW-vrijstelling door het Grondwettelijk Hof op de helling gezet en werden de bestaande bepalingen m.b.t. de BTW-vrijstelling inzake medische verzorging, grotendeels vernietigd.

Zo zijn sinds 1 januari 2016 louter esthetische ingrepen of behandelingen uitgesloten van de BTW-vrijstelling en is op deze verstrekkingen 21% BTW verschuldigd.

Het Hof oordeelde namelijk dat meerdere bepalingen m.b.t. de BTW-vrijstelling voor medische behandelingen, niet in overeenstemming waren met de Europese BTW-richtlijn.

Deze uitspraak van het Grondwettelijk Hof krijgt nu ook een vervolg in de wetgeving.

Op 1 juli 2021 gaf de plenaire Kamer goedkeuring voor het wetsontwerp dat de BTW-vrijstelling in de medische zorgsector inperkt.

De bedoeling van het wetsontwerp is dan ook om tegemoet te komen aan de kritiek van het Grondwettelijk Hof.

Zo zal artikel 44,§§1 en 2 van het btw-wetboek gewijzigd worden inzake de btw-vrijstelling mbt medische verzorging en zal de BTW-vrijstelling worden beperkt tot enkel behandelingen en ingrepen met een therapeutisch doel.

Welke behandelingen en ingrepen onder dit begrip zullen vallen en welke behandelingen wél BTW-plichtig zullen zijn, is echter nog niet duidelijk.

Dit zal verder gespecifieerd worden in een omzendbrief van de fiscus na overleg met de sector.

De inwerkingtreding van deze nieuwe bepalingen is alvast voorzien op 1 januari 2022.

 Bron:

      • Arrest Grondwettelijk Hof nr. 194/2019 d.d. 5 december 2019
      • Richtlijn 2006/112/EG
      • Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft (Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-1369/001):

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislist=legisnr&dossierID=1369