Bemiddeling

Niemand wint ooit een proces. Zelf de winnaar zal, na enige tijd, ondervinden dat er ook sprake is van verlies van relaties, opportuniteiten die gepaard gaan met negatieve energie en stress omwille van de onzekere afloop en kosten die zijn verbonden aan een proces.

Kost, tijd, recht, emoties, belangen en alternatieven. Al deze elementen bepalen mede de keuzes die we maken wanneer er zich een conflict voordoet.

De klassieke rechterlijke geschillenbeslechting botst net hier op haar grenzen. Partijen leggen hun lot in handen van een rechter die geen andere keuze heeft dan vonnis te vellen. Hierdoor is er altijd een winnaar en een verliezer, soms alleen maar verliezers.

Door samen met de partijen op zoek te gaan naar wat hen bindt gaan we op zoek naar de bemiddelde oplossing, die geen compromis is, maar een allesomvattende regeling waar beide partijen zich in eer en geweten in kunnen vinden.

Wat is bemiddeling?

Het woord ‘bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen en is uniek omdat ze de beslissing bij de partijen zelf laat. De oplossing van het geschil wordt dus niet aan iemand opgelegd, het zijn de partijen die samen en zelf oplossingen zoeken voor hun conflict.

Deze bemiddeling is dan ook een vrijwillig en vertrouwelijk proces om conflicten tussen partijen op te lossen middels een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Het is onze taak om partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle betrokkenen respecteert.

Soorten bemiddeling

Bemiddeling in handels-en burgerlijke zaken

Deze vorm gaat over de handelsrelatie tussen twee of meerdere personen, zoals deze tussen leverancier en klant, tussen bestuurders of vennoten.

Bemiddeling in arbeidsrelaties en sociale zekerheid

De focus in deze bemiddeling ligt op conflicten tussen werkgever en werknemer, werknemers onderling, conflicten tussen afdelingen of teams, …

Bemiddeling in familiale zaken

Bemiddeling voor, tijdens of na een (echt)scheiding, conflicten tussen familieleden.

Bemiddeling bij laatste levensfase- en einde

Bemiddeling gericht om mensen opnieuw te verbinden en bevrijd te voelen in de context van de laatste levensfase en het levenseinde. Ze zijn een ondersteuning voor zorgverleners die vaak geconfronteerd worden met onmacht en tijdsgebrek om verbindende stappen te zetten.

Voor meer informatie zie www.eskamediation.be