WCO en insolventierecht

Bedrijven of ondernemers in moeilijkheden worden van bij aanvang kwalitatiefvol bijgestaan in de diverse stappen die men dient te nemen teneinde de onderneming opnieuw en terug op de rails te krijgen.

Afhankelijk van de situatie wordt een duidelijk advies gegeven inzake meest efficiënte strategie met respect voor iedere belanghebbende partij.