Sportrecht

Het kantoor behartigt de belangen van sportbeoefenaars en sportclubs inzake alle juridische moeilijkheden die rond sportbeoefening kunnen ontstaan. De sportwereld is de laatste decennia zo geprofessionaliseerd dat een goede juridische dienstverlening uitermate belangrijk is geworden.  

Bij ons kantoor staat een gepassioneerd team klaar die u op een transparante wijze doorheen uw dossier leidt. Op deze manier kan u zich terug volledig focussen op het puur sportieve.   

Het kantoor is gespecialiseerd in diverse juridische aangelegenheden die rond sport spelen: 

·        aansprakelijkheidsrecht 

·        Verbintenissenrecht 

·        Arbeidsrecht 

·        Vennootschaps- en verenigingsrecht  

·        Intellectueel eigendomsrecht 

·        Bemiddeling  

·        ..