Ondernemingsrecht, vennootschaprecht, VZW’s

Het kantoor staat u bij vanaf de oprichting van uw vennootschap. Zo zorgen wij voor het opstellen, het grondig analyseren en nakijken van uw statuten, contracten, aandeelhoudersovereenkomsten, notulen, aannemingsovereenkomsten, …

Daarnaast kan het kantoor eveneens instaan voor de invorderingen van uw facturen.