Ondernemingsrecht, vennootschaprecht, VZW’s

Het kantoor staat u bij vanaf de oprichting van uw vennootschap. Zo zorgen wij voor het opstellen, het grondig analyseren en nakijken van uw statuten, contracten, aandeelhoudersovereenkomsten, notulen, aannemingsovereenkomsten, …

Daarnaast kan het kantoor eveneens instaan voor de invorderingen van uw facturen.

°                              °                              °

Als ondernemer moet u snel kunnen schakelen. Onze geautomatiseerde werkwijze helpt u daarbij.

De doorgedreven specialisatie en automatisatie van ons kantoor maakt het mogelijk dat wij u modellen kunnen aanbieden van de meest uiteenlopende overeenkomsten.

Een greep uit ons aanbod:

Aan – en verkoopbelofte onroerend goed, Aandeelhoudersovereenkomst, Aannemingsovereenkomst, Aanwasovereenkomst, (Achtergestelde) leningsovereenkomst, Arbeidsovereenkomst, Auteursrechtenovereenkomst, Bestuurdersovereenkomst, Bruikleenovereenkomst; Consignatieovereenkomst, Dadingsovereenkomst, Dienstverlenings- of managementovereenkomst, Erfrechtovereenkomst, Escrow-overeenkomst, Garantieovereenkomst , Geheimhoudingsovereenkomst, Handelsagentuurovereenkomst, Huurovereenkomsten (handelshuur, woninghuur, nieuwbouw, pop-up, wagen, roerende goederen, loods, …), Koopovereenkomst aandelen, Letter of intent/Intentieverklaring aankoop aandelen, Overeenkomst inkoop eigen aandelen, Overeenkomst terbeschikkingstelling bedrijvencentrum, Overeenkomst tot kwijtschelding schuld of overdracht schuldvordering, Pandovereenkomst, Put- en Calloptieovereenkomst, Verkoopovereenkomst wagen, Win-win leningsovereenkomst, Bestuurdersovereenkomst, Zorgvolmacht,…

Naast degelijke contracten is ook een verzorgde bedrijfshuishouding van groot belang. Wij kunnen u daartoe alle nodige documenten en modellen aanleveren, gaande van oprichtingsstatuten en aandeelhoudersovereenkomsten, denk maar aan alle mogelijke modellen van verslaggeving van bestuursorganen, oproepingsbrieven, tot ontslagbrieven.

Onze database wordt continue aangepast aan nieuwe wetgeving en aangevuld met nieuwe modellen.

Wenst u nieuwe algemene voorwaarden die in lijn zijn met de nieuwe B2B wetgeving? Wij beschikken over diverse modellen aangepast aan uw beroepsgroep.

Worstelt u met de GDPR (AVG) verplichtingen? Wij kunnen u interessante pakketten aanbieden die op maat van uw bedrijf worden afgestemd.

Wij staan u en uw bedrijf graag bij om op een kostenefficiënte wijze uw bedrijfsvoering te optimaliseren.