Fiscaal recht

Het kantoor is gespecialiseerd in diverse fiscale materies, zijnde:

  • Bemiddeling met de fiscus
  • Fiscale optimalisatie van uw bedrijf
  • Fiscale planning binnen uw persoonlijke levenssfeer
  • Bemiddeling met de fiscale administraties
  • Fiscale gerechtelijke procedures, inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, erfbelasting, …