Aanpassing btw-vrijstelling voor medische behandelingen

Alle medische behandelingen zonder therapeutisch doel zullen vanaf 1 januari 2022 onderworpen worden aan btw, ook als ze verstrekt worden door een gereglementeerd arts.

Op heden stelt de wet enkel dat ‘esthetische ingrepen’ uitgesloten zijn van de btw-vrijstelling. Deze vrijstelling wordt vanaf volgend jaar dus verruimd naar ‘ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel’.

Verder wordt er vanaf 1 januari 2022 bepaald dat alle beroepsbeoefenaars een vrijstelling kunnen krijgen als ze over de ‘noodzakelijke kwalificaties beschikken om verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan de verzorging die wordt geboden door een gereglementeerd beroep’.

De btw-vrijstelling voor behandelingen met therapeutisch doel is vanaf dan niet langer voorbehouden voor gereglementeerde zorgverleners. Het volstaat dat de zorgverleners over de noodzakelijke kennis en kwalificaties beschikken. Osteopaten, chiropractors en dergelijke hoeven dus geen btw aan te rekenen als ze over de correcte kwalificaties beschikken.

De beperking van de btw-vrijstelling voor behandelingen met therapeutisch doel geldt evenzeer binnen ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt tevens bepaalt dat de vrijstelling niet geldt voor diensten en goederen als:

      • zij niet onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de vrijgestelde handelingen;
      • zij in hoofdzaak ertoe strekken aan de instelling extra opbrengsten te verschaffen door de uitvoering van handelingen die worden verricht in rechtstreekse mededinging met aan de belasting onderworpen handelingen van commerciële ondernemingen.

Bron: